Skip To Main Content

Gabinet Psicopedagògic

El Gabinet psicopedagògic d'Agora Andorra International School està format per una pedagoga i una psicòloga clínica, ambdues amb una àmplia formació i experiència en el camp de la psicologia infantil i juvenil i en la formació, disseny i suport de programes educatius. 

Treballin amb nens que necessiten diversos graus de suport, per exemple, aquells amb necessitats educatives especials, problemes de gestió emocional, nens superdotats, etc. i ofereixen una àmplia gamma de solucions pràctiques. Volem assegurar-nos que tots els nostres alumnes gaudeixin de l’oportunitat de trobar les seves fortaleses i superar qualsevol dificultat que puguin estar experimentant. El Departament d’Orientació treballa amb els estudiants, parells i mestres amb l’objectiu de garantir que s’ofereixi a cada nen el suport addicional que li cal amb un enfocament estructurat i coordinat.

Atenció personalitzada per a cada alumne

Proporcionar atenció personalitzada a cada estudiant és la funció principal dels nostres professors, així com del Gabinet Psicopedagògic. na supervisió estreta i individualitzada que els permet dissenyar programes específics perquè cada alumne es desenvolupi al seu propi ritme, oferint-los el suport pràctic, acadèmic i professional que necessiten per avançar.

El Gabinet Psicopedagògic també s’encarrega de donar suport als nous estudiants ia les seves famílies, tot facilitant l’intercanvi d’informació entre tutors, parells i estudiants i brindant suport als nous estudiants. Volem assegurar-nos que els nostres nous estudiants s'integrin a la seva nova escola de la manera més fàcil i feliç possible per tal que els puguem garantir un futur.

Atenció a la diversitat i avaluació psicològica

Entenem que els nostres estudiants tenen una àmplia gamma de necessitats. A través d´un monitoratge exhaustiu del seu progres a l´escola podem prevenir, detectar i donar resposta a qualsevol dificultat amb la qual els estudiants es puguin trobar durant el seu procés d´aprenentatge. El Gabinet Psicopedagògic dóna suport als nens que experimenten dificultats a l'aprenentatge (en àrees com la lectoescritura i l'aritmètica), dificultats emocionals, a les relacions amb els companys de classe, el comportament, amb els problemes que sorgeixen de circumstàncies familiars difícils o derivats del trastorn per dèficit d'atenció, establint un pla individualitzat per a cada cas concret. També ofereix assistència a nens amb alta capacitat que poden tenir les seves pròpies necessitats particulars.

Aquest gabinet realitza screenings quan es detecten dificultats i deriva a les famílies a un especialista extern per fer un diagnòstic definitiu. Es treballa estretament amb tots els professionals externs per tal de coordinar la nostra tasca, en benefici del benestar dels alumnes.

Suport per a les famílies i els mestres

El Gabinet Psicopedagògic treballa en col·laboració amb tutors, mestres, famílies i personal extern (psicòlegs, psiquiatres i mestres de suport) per donar la resposta adequada a les necessitats específiques de cada nen. El departament anima els parells i tots els membres de la família perquè parlin sobre qualsevol problema que puguin tenir. El departament també treballa per optimitzar el treball en equip i la col·laboració a tota l’escola i garantir que la comunicació entre el llar i l’escola sigui el més efectiva possible.