Skip To Main Content

Vida escolar

En Agora Andorra International School, considerem que la família és un pilar fonamental en el procés d'aprenentatge dels alumnes.Creiem en una relació constant, conjunta i triangular entre l'escola, els estudiants i les famílies, fent partícips aquestes darreres d'una etapa tan essencial com és la de la formació. Promovem la comunicació per crear un entorn de confiança i enriquir els vincles de manera propera, personal i adaptada a les necessitats dels alumnes i de les seves famílies. L'objectiu de les escoles Agora International School és desenvolupar un llaç harmònic, on les famílies siguin conscients de cadascuna de les decisions que fan referència a l'alumne i que alhora coneguin a la perfecció el funcionament del centre en el seu conjunt.La relació família-col·legi és bàsica per fer possible un treball conjunt. Ens centrem a educar en el terreny acadèmic, desenvolupar les persones per formar part del món i sempre sense oblidar els valors que volem transmetre. Procurem que l'alumne tingui una llibertat responsable acceptant i assumint les seves responsabilitats i les conseqüències dels seus actes, que sigui capaç d'analitzar allò que passa al seu voltant i que aprengui a tenir autocontrol i autodisciplina.

En definitiva, creiem que l‟escola i la família tenen una prioritat en comú: el desenvolupament ple de l’alumne. Vetllem per una educació de qualitat a nivell acadèmic, perquè els alumnes tinguin un aprenentatge significatiu i, a poc a poc, aconsegueixin les seves metes professionals, i creixin i es desenvolupin com a individus, amb habilitats adaptades a l'entorn global i dinàmic actual.

Treballem valors humanistes com a base de l´educació, amb la voluntat d´inculcar un model de vida responsable i adulta. S'infon una educació en valors basada en el respecte i la tolerància, l'automillora, la responsabilitat i el compromís social.

Instal·lacions

Agora International School Andorra disposa de més de 7.000 m2 d’instal·lacions, espais amplis i lluminosos dissenyats per a cobrir totes les necessitats dels alumnes per a una formació integral 

Més informació

Serveis

Ofereixen una àmplia oferta de serveis per adaptar-se a les diferents necessitats familiars i afavorir la conciliació entre la vida escolar i familiar 
 
 

Més informació

Extraescolars

Un ampli catàleg d’activitats extraescolars per a nens i adolescents que complementen el seu desenvolupament mentre es diverteixen tot practicant esport o ampliant les seves capacitats.

Més informació

Summer Camp

Agora Andorra International School ofereix programes d’estiu perquè els alumnes es diverteixin mentre afermen els coneixements adquirits durant el curs escolar:  programes d’esport i multiaventura, arts escèniques, manualitats, idiomes i molt més.

Més informació

Gabinet Psicopedagògic

El Gabinet Psicopedagògic d’Agora Andorra International School és un servei diferencial que treballa simultàniament amb alumnes, pares i professors amb la finalitat de tractar individualment les necessitats de cada alumne.

Més informació