Skip To Main Content

STEAM: Ciències i arts

Ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques (STEAM en anglès) tenen un paper crucial en l'aprenentatge dels nostres alumnes. A Agora Andorra International School, dotem de creativitat totes les activitats relacionades amb aquestes matèries, perquè adquireixin les eines i habilitats de pensament crític necessàries per aprendre a fer connexions, organitzar idees, ser creatius, prendre decisions i treballar junts a les diferents disciplines.

Enfocament pedagògic

Artistes i científics comparteixen les mateixes competències sent per això que a Agora Andorra International School donem un paper protagonista a totes les disciplines que l’engloben. És per això que treballem amb LEGO® Education SPIKE™ Prime per dotar els nostres alumnes de la millor formació en programació i robòtica. Gràcies al programari i unes activitats adaptades a les necessitats de cadascun d’ells així com a la formació específica dels professors podran aprendre les eines amb què a poc a poc avançaran en l’apassionant i intuïtiu món dels diferents llenguatges de programació.

La música i les arts expressives són claus per al desenvolupament integral dels nens: aporten enormes beneficis cognitius i personals, a més de potenciar-ne les habilitats comunicatives. L’educació musical afavoreix el desenvolupament i el perfeccionament dels talents especials, juntament amb valors com l’esforç i la superació, la sensibilitat, l’organització o el treball en equip. Com a mostra del nostre compromís amb l’educació musical, Agora Andorra International School és un centre examinador dels Trinity Music Exams.

Els nostres alumnes s’inicien en l’univers musical en l’etapa d’Educació Infantil (Infantil 3) i continuen al llarg de l’Educació Primària amb l’estudi d’un instrument musical: el violí. El violí és l’instrument de referència que arriben a dominar tots els alumnes. A més, els estudiants d’Agora Andorra tenen contacte amb el piano des de l’etapa d’Educació Infantil, disposen també d’ukeleles i empren instruments de percussió indefinida a les classes d’Educació Musical.

Les arts creatives i escèniques tenen també una gran importància en la formació integral dels alumnes, ja que en potencien les capacitats intel·lectuals. A través de l’art els nens pensen per ells mateixos i desenvolupen la creativitat, imaginació, sensibilitat artística i emocions. A més, les arts milloren la capacitat dels nostres alumnes per expressar-se a través de pensaments imaginatius, reflexius i crítics. L’art és una forma d’expressar sentiments, però també pot ajudar els estudiants a trobar estratègies per superar qualsevol obstacle.