Skip To Main Content

Multilingüisme

En Agora Andorra International School preparem l’alumnat per a un futur internacional sense límits ni barreres.  Oferim un projecte educatiu multilingüe, amb immersió lingüística més enllà de l’anglès, que permet a l’alumne dominar les llengües oficials del seu lloc de residència juntament amb l’anglès o el francès. Els nostres alumnes es desenvolupen en tres idiomes principals: espanyol, anglès i francès. El català, la llengua oficial d’Andorra, també s’ensenya a l’escola.

Immersió lingüística

La immersió lingüística a Preescolar és clau per al procés d’aprenentatge d’idiomes. El nostre programa d’immersió en anglès comença a la primera etapa de preescolar, dels 0-2 anys, i continuem desenvolupant-ne les habilitats lingüístiques i comunicatives durant tota l’etapa d’Educació Infantil. En el segon cicle, a mesura que els nens comencen a llegir, s’introdueix la fonètica en anglès. Durant la seva trajectòria escolar, els estudiants poden obtenir al col·legi les qualificacions oficials d’anglès de la Universitat de Cambridge, així com els exàmens de francès de l’Alliance Française i el DELE espanyol de l’Institut Cervantes.

Per completar el programa lingüístic, els nostres alumnes disposen d’intercanvis i estades culturals a Anglaterra, Irlanda, França i els EUA. Els alumnes de tots els cursos tenen la possibilitat de fer un intercanvi amb qualsevol d’aquests països, d’un mes, un trimestre, un semestre o un any escolar.

A més, els nostres alumnes de 6è de Primària tenen un intercanvi d’una setmana amb escoles del Regne unit. També poden cursar un trimestre, un semestre o un curs complet a Stonar School, un prestigiós col·legi del Regne Unit integrat a Globeducate. Finalment, l’extensa xarxa de col·legis de Globeducate permet als alumnes participar cada any en esdeveniments internacionals amb estudiants d’altres països i cultures.