Skip To Main Content

Tot sobre l’IB

Tot sobre l’IB

El Batxillerat Internacional® (IB per les sigles en anglès) és un model de futur que, sens dubte, marca la diferència. Què caracteritza l’IB del nostre centre i quins en són els avantatges?

En primer lloc, cal aclarir que el Batxillerat Internacional® és un curs preuniversitari que està adreçat a alumnes d’entre 16 i 19 anys, és exigent, té dos anys de durada i és impartit en tres idiomes: anglès, francès i espanyol. L’Agora Internacional School Andorra és un centre autoritzat per impartir el Programa del Diploma (PD) del Batxillerat Internacional® (IB), és a dir, som un Col·legi del Món de l’IB https://www.ibo.org/es/become-an-ib-school/ i per això comptem amb unes característiques imprescindibles per formar part d’aquesta xarxa: ser un centre de recerca, reflexiu, actiu i creatiu en constant procés de millora que té com a objectiu formar estudiants compromesos amb el seu futur i el del món que els envolta.

L’IB té com a objectiu principal formar alumnes solidaris, amb ganes d’aprendre, de desenvolupar-se intel·lectualment i que siguin capaços d’ajudar a construir un món millor gràcies a un major enteniment i a un pensament multicultural basat en el respecte.

Avantatges de l’IB

El Batxillerat Internacional® (IB) té com a principal avantatge que proporciona als alumnes un currículum acceptat universalment per les institucions d’educació superior. És a dir, brinda l’oportunitat de tenir èxit en l’àmbit acadèmic en qualsevol lloc i de créixer com a ciutadans globals capaços de canviar el món, per això diem que es tracta d’un model de futur que ajuda que els alumnes desenvolupin competències clau per assolir l’èxit acadèmic, però també personal i professional en facilitar que aquestes metes es puguin aconseguir en un context internacional.

L’assoliment d’aquests objectius requereix uns programes exigents, però no tan sols per a l’alumne sinó per a tota la comunitat educativa. La formació i l’avaluació dels professors també compleix aquests criteris d’exigència i tenen a la seva disposició activitats de desenvolupament professional de gran qualitat, marcs educatius innovadors i una pedagogia reconeguda per les universitats més prestigioses del món. Per mantenir aquesta formació constant dels docents i dominar les últimes solucions educatives, el professorat participa en iniciatives com els Learning Coaches (per ajudar-se i donar-se suport en la recerca de l’excel·lència a la seva feina) i en tallers de formació sobre temes com la intel·ligència emocional, l’ús efectiu de les noves tecnologies i el management a l’aula. També participen en el procés continu de millora Globeducate Platinum Standard basat en l’avaluació, el suport i la millora per tal de garantir que es mantinguin els més alts estàndards d’ensenyament.

Cal assenyalar altres avantatges que l’IB ofereix als alumnes https://www.ibo.org/es/benefits-of-the-ib/benefits-for-students/ :

  • Desenvolupament del pensament crític: s’anima els alumnes que siguin els conductors del seu propi aprenentatge.
  • Posa a l’abast dels estudiants la possibilitat d’estudiar en algunes de les universitats més prestigioses del món.
  • Ofereix una educació multicultural gràcies a l’aprenentatge d’altres idiomes.
  • Dota els alumnes d’eines per comunicar-se amb altres persones en diferents llengües, per la qual cosa poden relacionar-se més i millor en un món globalitzat.

Es considera que el filòsof Diògenes va ser el primer cosmopolita, ja que en ésser preguntat d’on era va contestar «cosmopolita, ciutadà del món». https://www.lavanguardia.com/cultura/20200808/482700199980/filosofia-cinicos-cosmopolitismo-platon-alejandro-magno.html El nostre IB permet educar ciutadans del món preparats per a un futur internacional sense límits ni barreres.

Quins aprenentatges es potencien a l’IB?

El pensament crític és essencial en aquest projecte educatiu, ja que es busca que l’estudiant sigui capaç de qüestionar-se les preguntes, que cerqui aprendre, que tingui curiositat i, per a això, apliqui el pensament crític, tan important avui dia.

L’objectiu és que els alumnes aprenguin d’una manera efectiva i amb un progrés excel·lent, que participin activament a les classes, que assumeixin la responsabilitat i els riscos en el seu aprenentatge i que s’esforcin, valors que clarament els preparen per al futur. Tanmateix, aquest camí no el recorren sols, ho fan de la mà de docents que compten amb una gran formació i actuen com a mentors per potenciar el millor de cada alumne tenint en compte les seves preferències i necessitats. Per a això, la metodologia és variada: treballs per projecte, tutories individualitzades, treballs de recerca, pensament crític i resolució de problemes, tot això amb el suport de la tecnologia més innovadora, cosa que permet d’oferir una proposta educativa més dinàmica i atractiva.

Els grans pilars del projecte educatiu d’aquest centre són la cerca de “l’excel·lència educativa amb els millors programes educatius, recursos i mètodes per assolir un aprenentatge efectiu, una preparació global mitjançant un alt domini de l’anglès, el castellà i el francès, amb una base del català i una educació en valors en què el respecte, la tolerància, la responsabilitat dels actes, el compromís social i l’esperit de superació són clau”, tal com explica Clara Pintat, directora de l’Agora Internacional School Andorra https://www.agorainternationalandorra.es/colegio-privado-andorra/carta-director/ i en aquests principis també s’assenta el Batxillerat Internacional®, el qual, sens dubte, ha esdevingut un important reclam a l’hora de triar un centre educatiu.

T'ha agradat aquest article?

Ara podeu conèixer el nostre projecte educatiu reservant una visita amb la responsable d'admissions i fent-li totes les preguntes que vulguis.

Reserva la teva visita personalitzada

Subscriu-te a la Newsletter

Últimes Publicacions