Skip To Main Content

Educació Secundària

En els anys de l’Educació Secundària ens esforcem per dotar els nostres alumnes d’habilitats crítiques, analítiques i racionals que els permetin de participar de manera activa i reeixida al món d’avui.  Treballem les seves habilitats per a la comunicació oral i escrita en totes les assignatures i en espanyol, anglès, francès i català.

La nostra metodologia fomenta l’excel·lent rendiment acadèmic dels alumnes i promou l’autodisciplina, la tenacitat i la perseverança. La responsabilitat i l’autodisciplina són eines vitals per al desenvolupament personal de qualsevol alumne. Creiem en les estratègies pedagògiques creatives i col·laboratives. Volem que els nostres estudiants es desenvolupin íntegrament, com a individus competents, ètics i amb molt per oferir a la societat.

El trilingüisme es un dels aspectes bàsics del projecte en esta etapa. Cada matèria te assignada una llengua vehicular (anglès, castellà o català) i els alumnes estudien una segona llengua estrangera (francés). A més dels idiomes, la preparació global dels alumnes de Agora Andorra International School implica la participació en programes i experiències que potencien l’intercanvi cultural i en les assignatures es treballa de forma transversal, posant en pràctica la llengua castellana, anglesa, francesa i catalana.

Currículum de Secundària

Les principals característiques del nostre currículum d’Educació Secundària són:

  • Una educació trilingüe: ensenyem les assignatures curriculars en espanyol, anglès i francès. Els nostres alumnes estudien també català, la llengua oficial d’Andorra.
  • El desenvolupament d’intel·ligències múltiples.
  • Aprenentatge col·laboratiu entre companys.
  • Aprenentatge independent.
  • Educació personalitzada per aconseguir que cada alumne assoleixi uns excel·lents progressos.
  • Certificacions oficials d’idiomes de la Universitat de Cambridge, l’Alliance Française, Instituto Cervantes.
  • A mesura que avancen en l’etapa de Secundària, els nostres alumnes reben suport i orientació dels nostres especialistes per guiar-los en l’elecció del seu programa de Batxillerat i les seves opcions universitàries.