Skip To Main Content

Educació Primària

Durant l’etapa d’Educació Primària treballem per desenvolupar hàbits positius perquè els nostres alumnes els adquireixin de manera natural, tot cimentant el seu viatge educatiu.  Fomentem la independència, el pensament crític, la proactivitat i la responsabilitat, a més de valors col·lectius com la cooperació, el treball en equip, la solidaritat, el respecte i la tolerància. També fem èmfasi en habilitats tals com la comunicació efectiva, la resolució de conflictes i la presa de decisions. Agora Andorra International School és una escola candidata* pel Programa d'Escola Primària (PEP) del Batxillerat Internacional® (IB). Aquestes són escoles que comparteixen una filosofia comuna: un compromís amb una educació internacional de qualitat, desafiadora, que l'Agora Andorra International School considera important per als nostres alumnes. 

El nostre enfocament

Durant aquesta etapa de l’educació dels nostres alumnes, construïm sobre les bases establertes en Educació Infantil per fomentar les habilitats i els valors següents:

  • Desenvolupament integral dels estudiants mitjançant el raonament crític i la capacitat per formar-se opinions pròpies, així com la responsabilitat del seu propi aprenentatge.
  • Tutorials personalitzats per crear un entorn segur per als estudiants i mantenir una comunicació fluïda amb les famílies.
  • Desenvolupament d’estratègies de treball i eines de resolució de conflictes per a problemes quotidians a l’aula i les situacions de la vida diària dels alumnes.
  • Aprenentatge de tres idiomes: anglès, espanyol i francès. El català s’introdueix en l’últim curs d’Educació Infantil.
  • Estímul de la creativitat en tot el pla d’estudis: els projectes d’art i música ofereixen una excel·lent oportunitat per a treballar la creativitat dels estudiants.
  • Activitat física per a promoure l’aptitud general, desenvolupar les habilitats motores i fomentar l’educació en valors, gràcies a l’excepcional ubicació i qualitat de les nostres instal·lacions esportives.

En aquesta etapa, la música, l’art i l’esport son pilars fonamentals del projecte educatiu, que es  caracteritzen per la seva excel·lència y profunditat co-curricular. L’esport permet el desenvolupmaent físic a l’hora fomenta valors com el treball en equip. A més, mitjançant la educació artística y musical, els alumnes aprenen a expressar-se, a tenir disciplina, a ser creatius i a desenvolupar una sensibilitat artística.

*Només les escoles autoritzades per l'Organització de l'IB poden oferir qualsevol dels seus quatre programes acadèmics: el Programa d'Anys Primaris (PYP), el Programa d'Anys Mitjans (MYP), el Programa de Diploma o el Programa de Carrera Relacionada (CP). L'estatus de candidat no garanteix que s'otorgui l'autorització. Per a més informació sobre l'IB i els seus programes, visiteu www.ibo.org.