Skip To Main Content

Educació Infantil

L’etapa d’Educació Infantil és l’escenari en el qual els nens es desenvolupen en un àmbit emocional, afectiu, físic, social i cognitiu. 

El progrés de cada nen se supervisa individualment atès que cadascun treballa al seu propi ritme en un ambient càlid, afectuós i estimulant.

Aquesta etapa dona als nens l’oportunitat d’aprendre a través del joc, construir relacions i experimentar amb diferents activitats pràctiques. Les habilitats motrius (relació entre la funció cognitiva i el moviment físic), l’anglès, la música i la natació són una part important d’aquesta fase, la qual proporciona una base sòlida per a l’educació dels nostres alumnes.

L’ensenyament de l’anglès és una característica distintiva del nostre programa. A través del joc, la música i l’art, entre altres activitats, des de molt joves els nostres estudiants aprenen a parlar anglès i desenvolupen una actitud positiva vers altres idiomes i cultures, que els ajuden a créixer com a individus únics i els guien a través dels seus primers passos en l’aventura d’aprendre. Per completar el projecte d’idiomes, també s’ensenya francès durant els anys d’Educació Infantil, sense descuidar mai l’aprenentatge de l’espanyol.

Una relació estreta entre casa i escola és essencial i des de l’etapa d’Educació Infantil en endavant treballem en estreta col·laboració amb els pares i les famílies per guiar els nostres estudiants en el seu viatge per l’escola. Els nens es desenvolupen feliçment en un ambient familiar amb un gran equip de professionals que cerquen cultivar una passió per l’aprenentatge.

Amb el nostre Happy Learning els menuts estan contents quan arriba el dilluns!