Skip To Main Content

Batxillerat Internacional

El Batxillerat Internacional® (IB per les seves sigles en anglès) proporciona als alumnes un complet i exigent currículum acceptat per les universitats més prestigioses del món. 

Els programes de l’IB són exigents per a l’alumne, però també amb la formació i avaluació dels professors, que tenen a la seva disposició activitats de desenvolupament professional de gran qualitat, marcs educatius innovadors i una pedagogia reconeguda internacionalment.

Habilitats per al desenvolupament de la carrera internacional

El Batxillerat Internacional® (IB) és un model de futur que desenvolupa en els alumnes competències clau per al seu èxit acadèmic, professional i personal, afavorint que assoleixin els seus objectius en un context internacional. Anima els estudiants a pensar de manera independent i conduir el seu propi aprenentatge, relacionant-se amb els altres en un món cada vegada més globalitzat i canviant.

El Batxillerat Internacional construeix i reforça el sentit d’identitat i la consciència de la cultura pròpia i la dels altres i propicia el desenvolupament i el respecte dels valors humans, alhora que permet estimular la curiositat i les ganes de fer recerca, impulsar un esperit de descoberta i de plaer d’aprendre i aplicar els coneixements en una major varietat d’àrees.

Més informació sobre el currículo del Programa Diploma del IB